Kirsten Kock


Folketingskandidat for Alternativet i Sjællands storkreds

Et mangfoldigt samfund - med medmenneskelighed, tillid og værdighed.
Moral og etik tilbage i politik.

Jeg stiller op som nydansker, uden en lang videregående uddannelse, og uden årtiers erfaring fra politisk arbejde.
Jeg stiller op som det menneske, jeg er. Med de styrker, og de svagheder jeg nu engang har. Den autenticitet giver mig også en integritet, som er grundlag for mit kandidatur.

Med mit kandidatur ønsker jeg at være med til at realisere et mangfoldigt og bæredygtigt samfund. Et samfund hvor der bliver ført politik til gavn for flest mulige borgere, og ikke for magtens skyld.